O projekcieOpis projektu

Budowa Systemu Informacji Przestrzennej powiatu opolskiego umożliwi gromadzenie, aktualizację i udostępnianie obywatelom i instytucjom baz danych o regionie i zjawiskach w tym regionie zachodzących oraz analizowanie i monitorowanie tych zjawisk poprzez korzystanie z usług internetowych. Więcej...

Produkty projektu

      banner-230x71  

Rezultaty projektu

Podstawą Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Opolskiego, będzie utworzenie jednolitego tła referencyjnego w oparciu o istniejące dane z zasobu Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru. Więcej...

Informacja o projekcie

Przedmiotem projektu „System Informacji Przestrzennej powiatu opolskiego powSIP-opolski” jest realizacja inwestycji z zakresu budowy infrastruktury niezbędnej do tworzenia systemów informacji przestrzennej na terenie powiatu opolskiego w województwie lubelskim. Beneficjentem projektu jest Powiat Opolski. Więcej...    
 

Ostatnie Aktualności


Ułatwienie w dostępie do informacji przestrzennej w powiecie opolskim
Data: 31 Aug 2015
Informujemy, że uruchomiony został System Informacji Przestrzennej powiatu opolskiego, do którego dostęp można uzyskać pod adresem: gis.opole.lublin.pl. Zawiera on informacje katastralne, które mogą być prezentowane......

Czytaj całość →
Podpisano umowę na realizację zadania: „Wykonanie systemu informacji przestrzennej w ramach projektu System Informacji Przestrzennej powiatu opolskiego powSIP-opolski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
Data: 07 Apr 2015
W dniu 28 marca 2015  r. podpisano z firmą GIS-Expert Spółka z o. o. ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin (Liderem konsorcjum) umowę na realizację zadania pn. „Wykonanie systemu informacji przestrzennej w ramach projektu......

Czytaj całość →

Informacja o przetargu nieograniczonym na „Wykonanie systemu informacji przestrzennej w ramach projektu System Informacji Przestrzennej powiatu opolskiego powSIP-opolski”
Data: 10 Dec 2014
Uprzejmie informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim w zakładce „Zamówienia publiczne” – „Przetargi” zostało zamieszczone głoszenie o zamówieniu prowadzonym......

Czytaj całość →
 

Główni beneficjenciGłówne korzyści dla mieszkańców wynikające z realizacji projektu:
- załatwienia sprawy i dokonanie opłaty drogą elektroniczną,
- skrócenie czasu oczekiwania na załatwienie spraw,
- możliwość sprawdzenia statusu sprawy on-line,
- ograniczenie wizyt w Urzędzie do niezbędnego minimum.


Główne korzyści dla organów administracji publicznej wynikające z realizacji projektu:
- skrócenie czasu realizacji procedur związanych z informacją przestrzenną,
- zwiększenie efektywności wykonywania codziennych zadań,
- usprawnienie wymiany informacji i współpracy wewnątrz Starostwa,
- udostępnianie ogromnych zasobów wiarygodnych i dokładnych informacji,
- ograniczenie wprowadzania tych samych danych,
- obniżenie kosztów związanych z pozyskaniem informacji.


Główne korzyści dla przedsiębiorców wynikające z realizacji projektu:
- umożliwienie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych za pośrednictwem Internetu
- elektroniczne wysyłanie zgłoszeń oraz pobieranie materiałów z PODGIK
- załatwienie sprawy i dokonanie opłaty drogą elektroniczną,
- ograniczenie wizyt w Urzędzie do niezbędnego minimum.

Terminy realizacji

  • Zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 31.07.2015 r.
  • Zakończenie finansowe realizacji projektu: 31.08.2015 r.